Inverter RHI 5kw 3 Pha HVES 5G

  • Tối đa hiệu quả là 98,4%
  • 2 đầu vào MPPT và 4 DC; Dòng đầu vào tối đa 26A DC
  • Hỗ trợ mất cân bằng ba pha trên cổng đầu ra dự phòng
  • Thời gian sử dụng dịch chuyển và khả năng tiết giảm phụ tải đỉnh vào lưới
  • Cung cấp năng lượng có thể được tự động chuyển đổi và thời gian chuyển đổi trong vòng 40ms
  • Ba chế độ vận hành (tự tiêu thụ, thời gian sử dụng; sao lưu ngoài lưới) & quản lý năng lượng lập trình

Danh mục:

Chức năng UPS, phản ứng 10ms, không ảnh hưởng đến nguồn điện của các tải quan trọng; 24 giờ sử dụng năng lượng mặt trời; tiết kiệm tiền đến không chi phí;
Tùy chọn giải pháp giám sát mức tiêu thụ tải 24 giờ, thiết kế không cần dùng đến, tuổi thọ cao; Cài đặt màn hình dễ dàng thông qua cài đặt APP từ xa;
Quy định mức tiêu thụ điện cao điểm và thung lũng, tính phí thấp vào ban đêm và bán điện giá cao vào ban ngày;
Dễ dàng O & M, điều khiển từ xa và nâng cấp bất kỳ biến tần nào đã chọn, giúp bạn bảo trì nhà máy điện kỹ thuật số ngay trong tầm tay.

DOWNLOAD DATASHEET