Bộ quản lý năng lượng đẩy lên lưới Solis

  • Điều khiển đồng thời 60 inverter Solis
  • Giám sát đồng thời dữ liệu vận hành của 60 inverter Solis, tiết kiệm chi phí cho hệ thống giám sát
  • Hỗ trợ truy cập đồng thời các inverter Solis có công suất khác nhau
  • Phát hiện bù công suất phản ứng của hệ thống
  • Độ chính xác điều khiển lên tới 1%, giúp cải thiện tỷ lệ sử dụng tự phát của hệ thống
  • Giám sát việc sản xuất năng lượng và tiêu thụ phụ tải mọi lúc

Danh mục:

Trình quản lý năng lượng xuất khẩu Solis là giải pháp lý tưởng để quản lý năng lượng thông minh cho cả hệ thống dân cư và thương mại. Đơn vị cho phép bạn điều chỉnh giá trị xuất khẩu để đáp ứng các yêu cầu quản lý mạng cục bộ.
Quản lý năng lượng với trình quản lý năng lượng xuất khẩu Solis cho phép tự tiêu thụ cao hơn và sử dụng hiệu quả năng lượng PV được tạo ra tại địa phương.

DOWNLOAD DATASHEET