Bộ ghi dữ liệu thương mại S3-Logger

  • Nâng cấp biến tần từ xa
  • Hỗ trợ nhiều giao thức giao tiếp
  • Quét đường cong IV thông minh
  • Cấp phát địa chỉ bằng một phím và chức năng EPM
  • Hỗ trợ kết nối dữ liệu với hệ thống giám sát cục bộ
  • Hỗ trợ truy cập vào đồng hồ đo điện, trạm thời tiết và thiết bị khác

Danh mục:

Bộ ghi dữ liệu thương mại S3-Logger được thiết kế cho các nhà máy quang điện công nghiệp  & thương mại (C&I). Sản phẩm có thể thu thập dữ liệu đồng thời từ 4 cổng RS485 và đưa dữ liệu từ biến tần, máy đo của Solis, đồng thời, cảm biến bức xạ, cảm biến gió và trạm thời tiết của bên thứ 3. Bộ ghi dữ liệu tối đa đến 60 biến tần để giám sát và cũng có thể kích hoạt khả năng điều khiển từ xa cho người dùng và người cài đặt. Ngoài ra, nếu bạn thêm đồng hồ đo vào bộ ghi, bạn có thể kích hoạt điều khiển nguồn điện xuất cho nhà máy và thương mại.