Thanh lưu trữ dữ liệu GPRS/WiFi

  • Cảnh báo lỗi, giám sát thời gian thực
  • Đồng hồ báo trạng thái, dễ dàng hiển thị trạng thái làm việc
  • Cắm và chạy, thuận tiện và nhanh chóng
  • Nút RESET, một phím để gửi dữ liệu, gỡ lỗi thuận tiện

Danh mục:

Hệ thống giám sát Solis tập trung xung quanh trạm điện quang điện, tập trung vào vận hành và bảo trì dịch vụ, Điều khiển từ xa, thông qua kết nối plug and play (cắm là chạy). Hệ thống giám sát Solis có thể được giám sát từ xa bằng WIFI và GPRS để cung cấp cho người dùng khả năng phân tích dữ liệu chính xác và toàn diện và cảnh báo lỗi tại bất kỳ thời điểm và địa điểm nào, giúp sản phẩm hoạt động ổn định và đáng tin cậy hơn, đồng thời cung cấp các dịch vụ quản lý vận hành và bảo trì ổn định và thông minh.

DOWNLOAD DATASHEET