Thanh lưu trữ dữ liệu S4-WiFi-ST

  • Cảnh báo lỗi, giám sát thời gian thực
  • Cắm và chạy, thuận tiện và nhanh chóng
  • Đồng hồ báo trạng thái, dễ dàng hiển thị trạng thái làm việc
  • Nút RESET, một phím để gửi dữ liệu, gỡ lỗi thuận tiện

Danh mục:

Sử dụng phương thức giao tiếp RS485 để kết nối các biến tần, có thể kết nối tối đa 10 biến tần cùng lúc. Giao tiếp dữ liệu với hệ thống giám sát qua mạng WiFi, có thể thực hiện điều khiển và giám sát từ xa. Hệ thống mạng truyền dữ liệu trực quan, thuận tiện cho khách hàng theo dõi mọi lúc mọi nơi.

DOWNLOAD  DATASHEET